Särskilt skyddsvärda träd

Får man fälla eller ta ner vilket träd som helst? För de allra flesta träd behövs inget tillstånd för att fälla ett träd, mer än att du behöver äga marken det står på eller ha tillstånd från markägaren att fälla det.Det finns dock vissa specifika träd, så kallade "särskilt skyddsvärda träd" som man bör samråda med [...]