Anlita en ETW-certifierad arborist

Allt fler ställer krav på att trädfällning, bit-för bitnedtagning och trädbeskärning utförs fackmannamässigt av kompetent personal. Trädfällning och trädklättring kan definitivt vara farligt, både för utföraren men också för närliggande fastigheter, mm.

Du som kund bör därför alltid säkerställa att det företag du anlitar arbetar enligt de branschstandards som gäller för hela Europa. Både kopplat till säkerhet för utföraren, människor i närområdet, fastigheter och för trädens bästa. Enklaste sättet är att anlita en European Tree Worker (ETW)-certifierad arborist. 

ETW European Tree Worker
Svenska Trädföreningen
ETW Certifiering

Vad innebär ETW-certifiering?

Det europeiska rådet för arborister European Arboricultural Council (EAC) har tagit fram en internationell standard för trädvårds vilken ETW-certifieringen baseras på. Certifieringen består av flera delprov, praktiska och teoretiska, som genomförs under två heldagar.

För att få genomföra testerna måste arboristen ha minst två års erfarenhet, minst AB-motorsågskörkort, HLR- utbildning inte äldre än 2 år, samt vara utbildad i räddning i träd. Efter godkända prov kan arboristen titulera sig ETW-certifierad.

För att behålla sitt certifikat måste arboristen kontinuerligt fortbilda sig. Minst 30h utbildning kopplat till yrket under varje treårsperiod. Vidareutbildningen ska dokumenteras och skickas in till Svenska trädföreningen som företräder EAC i Sverige.

The European Arboricultural Council (EAC) representeras av de nationella trädvårdsföreningarna (Svenska Trädföreningen i Sverige) som utgör detta råd och äger rätt att utfärda kvalifikationen European Treeworker genom examination.

Målet med examen är att testa de kunskaper och färdigheter som kandidaten måste behärska enligt den beskrivna läroplan (European Treeworker Handbook).

Godkända kandidater får använda titeln ”Certified European Treeworker”.

Lär mer om Svenska Trädföreningen
ETW Certifiering