Stubbfräsning

Stubbfräsning är ett mycket snabbt, billigt och effektivt sätt att få bort oönskade stubbar i trädgårdar, häckar, parker och övriga grönytor. Att fräsa bort en stubbe är ett miljövänligt och skonsamt alternativ som inte medför någon påverkan på miljö och natur.