Trädfällning av experter

När det är dags att fälla ett träd är en vanlig fällning från marken ofta den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden. Med vår expertis och erfarenhet, tillsammans med rätt såg och utrustning, kan vi utföra detta arbete på ett säkert och effektivt sätt. Men om trädet står trångt mellan byggnader, elledningar eller andra hinder, krävs det en annan teknik – sektionsfällning.

Sektionsfällning är en metod som innebär professionell trädklättring med specialiserad utrustning. Genom att fälla trädet uppifrån och ner, gren för gren, kan vi undvika skador på omgivningen. Vi använder utrustning som är specifikt utvecklad för trädklättring och kan förflytta oss i trädkronan utan problem och släppa ner små bitar utan risk för skador.

I de mest känsliga närområdena kan vi använda tekniken att fira ner bitar med maximal precision och minimal påverkan på omgivningen.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation så hjälper vi dig att hitta det bästa alternativet för att fälla ditt träd på ett säkert och professionellt sätt.

 • Lång erfarenhet
 • Snabba och noggranna
 • Hög servicenivå
 • Alltid tillängliga
 • Fina utmärkelser i tävlingar
 • Certifierade och utbildade yrkesmän
 • Extremt bra kvalitet på utförda uppdrag
Trädfällning

Fälla träd på egen tomt

Generellt sett får man fälla vilka träd man vill på sin egen tomt. Det finns några undantag där träden är skyddade och tillstånd behövs.

Inom detaljplanerat område kan det finnas en långsiktigt plan för träden, då behövs marklov från kommunen för att fälla träd. Fråga din kommun om du är osäker.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att utföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Även här får du höra med din kommun vad som gäller, eller i andra hand länsstyrelsen i ditt län. Trädet räknas som “särskilt skyddsvärt”. Alla träd som är passar in på nedan räknas av naturvårdsverket som särskilt skyddsvärda:

 • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Man kan få tillstånd av länsstyrelsen att fälla ett särskilt skyddsvärt träd, eller en rekommendation om annan åtgärd. Det kan bli dyrt att fälla ett träd som ligger under någon form av skydd, så fråga alltid lämplig myndighet först.

Fälla träd med motorsåg, regler

För att fälla träd med motorsåg på din egen mark behövs inget motorsågskörkort. Kliver du över häcken in till grannen är saken en annan. Detsamma gäller om du använder motorsåg i jobbet. Då är motorsågskörkort ett krav. Vår rekommendation är att alla som använder motorsåg ska ha rätt utbildning och skyddsutrustning.

Fälla träd med motorsåg, hur

 1. Känner du dig bekväm att arbeta med motorsåg, tar dig gott om tid, väljer en dag med bra väder utan vind och har rätt skyddsutrustning är det inget som hindrar dig från att fälla mindre raka träd på din egen tomt.
 2. Gör ett fällskär åt det håll du vill att trädet ska falla, gör ett “instick” snett bakåt, såga framåt tills du bara har ett “gånggärn” på några centimeter kvar (beroende på trädets tjocklek). Sätt i en fällkil för att trädet inte ska nypa bakåt.
 3. Se till att du har en bra reträttväg. Kapa den sista biten som håller trädet i bakkant. Gå minst ett par 3-4 m bort för att inte få en studsande stam på dig.

OBS! Varje år dör människor i Sverige i trädfällningsolyckor. Gör inget förhastat, det kan gå riktigt illa, riktigt fort. Tvekar du, kontakta ett proffs istället.

Var särskilt uppmärksam på lutande träd, sjuka träd, svamp eller insekts-angripna träd.

Louise Grønbæck

Alltid kostnadsfritt besök

Innan varje jobb utförs så gör vi en riskanalys på plats. Detta sker i samband med vårt första besök hos er, där vi också bestämmer pris. Detta besök är alltid helt kostnadsfritt och en förutsättning för att vi ska kunna sätta rätt pris på tjänsten. Att uppskatta ett jobb via telefon är näst intill omöjligt.

Att ta ner ett träd i bitar kan utan rätt kunskap och utrustning kan vara livsfarligt och fackmän bör ALLTID anlitas. Vårt motto lyder: ”Har man problem med tänderna ringer man en tandläkare och har man problem med träd ringer man Trädakuten.”

Fler av våra tjänster: