Säker trädfällning

Innan varje jobb utförs så gör vi en riskanalys på plats. Detta sker i samband med vårt första besök hos er, där vi också bestämmer pris. Detta besök är alltid helt kostnadsfritt och en förutsättning för att vi ska kunna sätta rätt pris på tjänsten. Att uppskatta ett jobb via telefon är näst intill omöjligt.

Då ett träd tillslut måste fällas är en vanlig fällning från marken oftast det enklaste och billigaste alternativet. Till vår hjälp har vi då vår skolning och erfarenhet, rätt såg för arbetet och om det skulle behövas rep och vinschar.

Men står trädet nära byggnader, ledningar eller annat som gör en markfällning omöjlig är våra Arborister specialister på att nedmontera det i mindre bitar med hjälp av professionell trädklättring och många års träning och erfarenhet. Med hjälp av utrustning specifikt framtagen för trädklättring kan vi förflytta oss i kronan obehindrat och släppa ner små bitar utan fara för närmiljön. I extrema fall eller med extremt känslig närmiljö kan vi fira ner bitar med maximal precision och minimal påverkan på omgivningen.

Att ta ner ett träd i bitar kan utan rätt kunskap och utrustning kan vara livsfarligt och fackmän bör ALLTID anlitas. Vårt motto lyder: ”Har man problem med tänderna ringer man en tandläkare och har man problem med träd ringer man Trädakuten.”

Fler av våra tjänster:

trädfällning