Bortforsling

Önskar ni få träd och grenar bortforslade efter fällning eller beskärning löser vi det! Vill ni hellre spara materialet till vinterns eldning, kan vi såga upp materialet till ved.

Vi ordnar givetvis om så önskas med bortforsling av allt nedtaget material. För att hålla ner priserna så mycket som möjligt har vi även här rätt uttrustning just för ditt önskemål. Liten lastbil för grenar efter beskärning eller då det handlat om nedtagning av ett mindre träd och en stor lastbil om det handlar om flera större träd. Allt material återvinns givetvis för miljöns bästa som flis i värmekraftverk.

Vi kan även såga upp nedtagna träd i hanteringsbitar eller i vedbitar så ni själva kan ta hand om dem och använda dem i vedkaminen till vintern.

vill du att vi kontaktar dig

Namn:

Jag vill ha hjälp med:

Telefonummer:

Epost:

Adress:

Postnummer:

Postort: