Bortforsling

Önskar ni få träd och grenar bortforslade efter fällning eller beskärning så löser vi det! Vill ni hellre spara materialet till vinterns eldning, kan vi såga upp materialet till ved.

Vi ordnar givetvis, om så önskas, bortforsling av allt nedtaget material. För att hålla ner priserna så mycket som möjligt så använder vi rätt utrustning just för ditt önskemål – Liten lastbil för grenar efter beskärning eller nedtagning av ett mindre träd och en stor lastbil om det handlar om flera större träd. Allt material återvinns givetvis för miljöns bästa som flis i värmekraftverk.

Vi kan även såga upp nedtagna träd i hanteringsbitar eller i vedbitar, så ni själva kan ta hand om dem och använda dem i vedkaminen till vintern.

Fler av våra tjänster:

vill du att vi kontaktar dig

  Namn:

  Jag vill ha hjälp med:

  Telefonummer:

  Epost:

  Adress:

  Postnummer:

  Postort: