Vi tar väl hand om ditt träd

En professionell beskärning av dina träd och buskar kan göra stor skillnad för både hälsan och utseendet på din trädgård. Det finns flera fördelar med att anlita ett proffs för att utföra beskärningen:

  1. Förbättrad hälsa för dina träd: En professionell beskärning kan hjälpa till att förbättra hälsan på dina träd och buskar genom att ta bort sjuka eller skadade grenar, vilket kan öka trädens livslängd. Dessutom kan det också förbättra luftflödet genom trädets krona, vilket främjar tillväxt och minskar risken för skadedjur.
  2. Finare träd: Genom att ta bort döda eller överflödiga grenar kan en professionell beskärning ge dina träd och buskar ett mer attraktivt utseende och förbättra deras form. Dessutom kan en beskärning hjälpa till att förhindra att träd och buskar växer ut ur sina proportioner eller blockerar utsikten eller solens strålar.
  3. Ökad säkerhet: En professionell beskärning kan hjälpa till att förbättra säkerheten i din trädgård genom att ta bort grenar som hotar att falla och skada egendom eller människor.
  4. Minskat underhåll: Genom att regelbundet beskära dina träd och buskar kan du minska behovet av framtida underhåll och minska risken för kostsamma skador på grund av fallande grenar eller överväxta träd.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation så hjälper vi dig att hitta den bästa beskärningsmetoden för dina träd och buskar, så att du kan få ut det mesta av din trädgård.

Fler av våra tjänster:

Tradbeskarning Arborist

När ska man beskära träd?

Kan man beskära träd på vintern? När man beskär träd är inte alls lika viktigt som hur man beskär dem. En kunnig fackman gör mindre skada i trädet under knoppsprickning (när man absolut inte ska beskära) än en glad amatör, med hungrig såg, gör under JAS-månaderna då de flesta träd med fördel beskärs.

Nästan alla träd går att beskära från mitten av Juni och fram till knoppsprickningen på våren någon gång i slutet av April.

Beroende på syftet med beskärningen kan det vara lämpligare att beskära under Jas-månaderna, under hösten eller under vårvintern.

Varje träd är unikt och behöver en unik behandling. Var inte rädd för att kontakta oss så vi kan skräddarsy en beskärning som passar för er och ert träds behov.

Beskära fruktträd

Det finns många anledningar till att man kontinuerligt ska underhålla och beskära sina fruktträd.

  • För att få vackra, friska och vitala träd generellt.
  • För att få mer frukt.
  • För att grenarna ska klara att bära frukten.
  • För att hålla träden i schakt storleksmässigt.
  • För att de inte ska hänga ner över gräsmattan eller växa in över tak och hus.

En generell beskärning för friska fruktträd kallar vi underhållsbeskärning. Underhållsbeskärning innebär att vi tar bort döda, sjuka eller skadade grenar. Vi tar bort grenar som ligger i kors och som växer fel i kronan.

Träd mår alltid bättre av att beskäras lite och ofta, snarare än mycket och sällan.

Om man beskär exempelvis äppleträd eller päronträd för hårt ”svarar” de genom att skjuta mängder av vattenskott. För att inte skapa samma problem igen är bästa sätt att beskära bort dem över tid med ca 30% av skotten årligen i samband med underhållsbeskärning.

Tradbeskarning fruktträd
Beskärning av träd

När ska man beskära träd

När ska man beskära äppleträd?

Äppleträd kan beskäras nästan året runt beroende på vad syftet är. Under knoppsprickning på senvåren bör all beskärning förutom dödvedsbeskärning undvikas. I övrigt fungerar hela året.

För gamla äppleträd med mycket vattenskott, kan det vara bra att invänta den förlängda JAS-perioden Juli- Oktober då träden tenderar att skjuta färre skott efter en beskärning under den säsongen.

När ska man beskära päronträd?

För päronträd gäller generellt detsamma som för äppleträd.
Under knoppsprickning på senvåren bör all beskärning förutom dödvedsbeskärning undvikas. I övrigt fungerar hela året.

För gamla päronträd med mycket vattenskott, kan det vara bra att invänta den förlängda JAS-perioden Juli- Oktober då träden tenderar att skjuta färre skott efter en beskärning under den säsongen.

När ska man beskära plommonträd?

Plommonträd är, likt körsbärsträd, känsligare än äpple och päronträd. Ska en mer omfattande beskärning utföras bör den göras under perioden juli – oktober.

När ska man beskära körsbärsträd?

Körsbärsträd är lite känsligare än äpple och päronträd.
Ska en mer omfattande beskärning utföras bör den göras under perioden juli – oktober.