Beskärning under JAS-perioden eller vårvintern?

JAS-perioden syftar till Juli, Augusti, September och är en ypperlig tid att beskära träd häckar och andra växter.

Anledningen till att just sensommaren är en bra period för beskärning är att träden fortfarande är i tillväxtfas och därför mer motståndskraftiga för angrepp.

Vissa arter, så kallade ”blödande träd” som björk och lönn, i vilka saven stiger under våren riskerar att ta skada om man beskär dem under fel årstid. Dessa och andra särskilt ömtåliga träd bör därför i största möjliga mån prioriteras under JAS-perioden.

Varför beskära under vårvintern? Förr hette det att man skulle beskära alla träd under vårvintern. Hur kan det komma sig?

För det första; för att de allra flesta trädarter klarar det fint!
För det andra; för att då marken är frusen, ingenting växer och trädgårdsmästare (och arborister) har generellt mer tid… …att fylla med just trädbeskärning!

Vill du ha hjälp att beskära dina träd så tveka inte att kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök och prisförslag utifrån vad just dina träd behöver!