Trädfällning

Trädfällning från marken är oftast det lättaste och billigaste alternativet, men inte alltid möjligt. Står trädet trångt till mellan byggnader, elledningar eller annan växtlighet krävs bit-för bitnedtagning eller så kallad sektionsfällning. Det innebär professionell trädklättring med hjälp av klätterutrustning. På så sätt kommer vi åt att fälla trädet uppifrån och ner, gren för gren och utan att utsätta omgivningen för skador.

Vi tar alltid det säkra före det osäkra. Innan varje jobb utförs gör vi en riskanalys på plats. Det sker vid vårt första besök hos er för att bestämma pris. Detta besök är alltid helt kostnadsfritt och en förutsättning för att vi ska kunna sätta rätt pris på tjänsten. Att uppskatta ett jobb per telefon är näst intill omöjligt.

Då ett träd tillslut måste fällas är en vanlig fällning från marken oftast det enklaste och billigaste alternativet. Till vår hjälp har vi då vår skolning och erfarenhet, rätt såg för arbetet och om det skulle behövas rep och vinchar.

Men står trädet nära byggnader, ledningar eller annat som gör en markfällning omöjlig är våra Arborister specialister på att nedmontera det i mindre bitar med hjälp av proffesionell trädklättring och många års träning och erfarenhet. Med hjälp av utrustning specifikt framtagen för trädklättring kan vi förflytta oss i kronan obehindrat och släppa ner små bitar utan fara för närmiljön. I extrema fall eller med extremt känslig närmiljö kan vi fira ner bitar med maximal precision och minimal påverkan på omgivningen.

Att ta ner ett träd i bitar kan utan rätt kunskap och utrustning kan vara livsfarligt och fackmän bör ALLTID anlitas. Vårt motto lyder: ”Har man problem med tänderna ringer man en tandläkare och har man problem med träd ringer man Trädakuten.”