Särskilt skyddsvärda träd

Får man fälla eller ta ner vilket träd som helst? 

För de allra flesta träd behövs inget tillstånd för att fälla ett träd, mer än att du behöver äga marken det står på eller ha tillstånd från markägaren att fälla det.

Det finns dock vissa specifika träd, så kallade ”särskilt skyddsvärda träd” som man bör samråda med länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen innan man fäller.

Särskilt skyddsvärda träd definieras av länstyrelsen som:

 • Jätteträd – levande eller döda träd som är grövre
  än en meter i diameter i stammen.
 • Mycket gamla träd – levande eller död gran,
  tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga
  trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd – levande eller döda träd med
  utvecklade håligheter som är grövre än 40 cm
  i diameter.

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan göras när en verksamhet eller åtgärd väsentligt kan ändra naturmiljön.
En väsentlig påverkan innebär: avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning eller grävarbeten inom 15 gånger stamdiametern från stammen eller två meter utanför kronans dropplinje.

Även alléträd, träd inom strandskyddat område eller träd som innehåller fridlysta arter räknas som särskilt skyddsvärda. Kontakt med länstyrelsen eller skogsstyrelsen bör tas innan man utför ”väsentlig påverkan”.

Läs gärna mer i länsstyrelsens sammanfattning här;

Eller hör av er till oss om ni har frågor om erat träd, trädfällning och vad vi kan göra för att ni inte ska behöva vara oroliga för att ett stort gammalt träd ska ramla. Eller släppa stora grenar som kan vara fara för människor, bilar eller fastighet.