Trädakuten utsett till Di Gasellföretag 2020

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

 

Trädakuten är mycket glada och stolta över Dagens industris Gasell-utmärkelse. Den ständigt ökande efterfrågan på Trädakutens tjänster ger oss mer jobb, behov av fler medarbetare och lärlingar samt kvalificerad expertis, som inom respektive specialitet underlättar våra jobb.

– Jag vill nu ta tillfället i akt att ge en blomma till var och en med varmt och hjärtligt tack för gjorda insatser! Det är medarbetarnas engagemang och kompetens som bär Trädakuten fram och skapar energi att genomföra de strategier som ska lyfta företaget till nästa nivå. Det är så vår konkurrensförmåga vässas, nya verksamhetsgrenar utvecklas och tillväxt skapas.
Med miljö och hållbarhet för en bättre värld i vårt DNA ser jag med glädje fram emot fortsatt arbete med strävan efter att överträffa våra kunders förväntan.
Henrik E. Ritsanong
Foto: Jimmy Millblad